Thông tin truyền thông góp phần đưa công tác đối ngoại của tỉnh Lào Cai lên tầm cao mới

Cùng với công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước, tỉnh Lào Cai đã có bước phát triển vượt bậc, đặt nền móng vững chắc cho Lào Cai vươn lên tầm cao mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chỉ rõ mục tiêu: “Xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển toàn diện, trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc”. Đến năm 2025, Lào Cai phấn đấu là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc; năm 2030, Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước; năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước. Để đạt được mục tiêu đó, công tác thông tin - truyền thông có vai trò quan trọng, giúp bồi đắp niềm tin, hun đúc khát vọng cống hiến của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, quảng bá hình ảnh, phản bác các thông tin sai sự thật, tạo đồng thuận xã hội, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của đất nước, của địa phương.

Công tác thông tin đối ngoại được tỉnh Lào Cai quan tâm đẩy mạnh. 

Trọng tâm là ban hành các cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực nhằm phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, hạ tầng số đồng bộ phục vụ cho chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, có tính xuyên suốt như: Đề án số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 ‑ 2025; Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Lào Cai đã lựa chọn và đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 2 lĩnh vực đột phá là: “Đột phá về kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng số và đột phá về phát triển du lịch, dịch vụ”. 

Với mục tiêu sớm trở thành một trong những tỉnh đi đầu khu vực Trung du, miền núi phía Bắc về chuyển đổi số với ba trụ cột: Chính quyền số - kinh tế số - xã hội số, tỉnh Lào Cai đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 với 3 công ty, tập đoàn lớn gồm: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) và Công ty Cổ phần FPT. Chương trình hợp tác chiến lược được triển khai với mong muốn góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai, chuyển đổi tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước, đến người dân, doanh nghiệp dựa trên công nghệ số; phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới tuyên truyền, hướng tới mục tiêu đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Vũ Hùng Dũng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Hạ tầng thông tin - truyền thông của tỉnh đến nay được quan tâm đầu tư xây dựng đã vươn tới vùng sâu, vùng xa. Dịch vụ viễn thông ngày một đa dạng, mang lại nhiều lợi ích, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân. Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố khu vực thành thị và trên 98% thôn, tổ dân phố khu vực nông thôn được phủ sóng di động. Lào Cai triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến xã với 12 dịch vụ dùng chung thiết yếu. Công nghệ thông tin - truyền thông phát triển ngày một sâu, rộng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Lào Cai xác định thông tin truyền thông là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Những năm qua, tỉnh Lào Cai quan tâm chỉ đạo phát triển hạ tầng thông tin truyền thông, xây dựng cơ chế chính sách cho các loại hình báo chí phát triển. Đến nay, hệ thống báo chí của tỉnh Lào Cai đã hội đủ các loại hình: Báo in, báo phát thanh, truyền hình và báo điện tử với 3 cơ quan báo chí (Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai, Tạp chí Phansipăng). Lào Cai có Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và hơn 180 cổng thành phần; 28 bản tin; 15 cơ quan báo chí có văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 09 Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông. Thông tin truyền thông đã và đang đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, là một trong những yếu tố góp phần vào thành công của các sự kiện quan trọng của tỉnh, các hoạt động đối ngoại, công tác đối ngoại của địa phương.

Chủ động thông tin là sức mạnh của thông tin đối ngoại. Lào Cai luôn chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, đẩy mạnh thực hiện phát ngôn nhằm tăng cường “dòng chảy” thông tin từ các nguồn chính thống, có độ tin cậy cao về Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Chủ động tổ chức họp báo, phát hành thông cáo báo chí theo từng sự kiện cụ thể. Nhờ đó, các cơ quan báo chí luôn có được nguồn thông tin chính xác, kịp thời, phong phú để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nắm bắt, hưởng thụ thông tin của người dân.

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, trên Internet và mạng xã hội xuất hiện các thông tin đa chiều, tốt xấu, thật giả lẫn lộn, đan xen. Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò là vũ khí sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng dư luận, phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lào Cai cũng đã tích cực hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT - viễn thông phù hợp với điều kiện của địa phương. Giải pháp truyền thanh thông minh đã và đang được triển khai đến người dân ở huyện Bắc Hà, Bát Xát, thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa. Hệ thống thông tin cơ sở được củng cố và phát triển. Hiện 152/152 xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh, trong đó có 141 đài không dây với trên 2.400 cụm loa, 07 đài ứng dụng công nghệ thông tin ‑ viễn thông (CNTT-VT), phục vụ tiếp, phát sóng các chương trình truyền thanh - truyền hình của huyện, tỉnh và Trung ương, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, nhu cầu nghe, xem của Nhân dân.

Hằng năm, các cơ quan báo chí và hệ thống trang/cổng thông tin điện tử đã đăng tải trên 100 nghìn tin, bài tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai; quảng bá hình ảnh vùng đất, con người; những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế -xã hội, công tác xây dựng Đảng; củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng -an ninh của tỉnh Lào Cai tới người dân cả nước và bạn bè quốc tế; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sức hút đầu tư của địa phương đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Là tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho báo chí phát triển. Bố trí nguồn lực để đổi mới hạ tầng công nghệ cho các cơ quan báo chí. Đầu tư xây dựng trường quay hiện đại, hệ thống quản lý nội dung (Mam) của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, phần mềm quản trị nội dung đa phương tiện của Báo Lào Cai được đưa vào khai thác đã tạo thuận lợi cho các cơ quan báo chí chuyển đổi số. Lào Cai đi tiên phong trong việc đặt hàng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền sử dụng ngân sách Nhà nước. Năm 2020, Lào Cai triển khai cơ chế đặt hàng đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Năm 2023, triển khai đặt hàng Báo Lào Cai thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thiết yếu. Cơ chế Nhà nước đặt hàng mở ra cơ hội cho các cơ quan báo chí mạnh dạn đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai khẳng định vị thế mới của một đài địa phương. Báo Lào Cai có sự đổi mới mạnh mẽ theo xu hướng báo chí hiện đại, hướng đến mục tiêu trở thành địa chỉ đưa thông tin chính thống về Lào Cai nhanh nhất trên môi trường mạng nhằm phát huy vai trò định hướng thông tin của báo Đảng địa phương. 

Với phương châm người dân ở đâu thông tin ở đó, Lào Cai chú trọng đầu tư phát triển các kênh thông tin chính thức trên các nền tảng số, lấy hoạt động xuất bản số làm trung tâm để sản xuất các tác phẩm báo chí chất lượng cao, tạo ra nhiều tiện ích cho người dân trong việc tiếp cận và lan tỏa thông tin.

Tỉnh Lào Cai chú trọng phát triển thông tin trên không gian mạng với tất cả các loại hình như báo chí, cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, Youtube, Zalo. Việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc được quan tâm đẩy mạnh bằng việc phối hợp với các cơ quan báo chí thường trú đưa thông tin thường xuyên, liên tục về Lào Cai tới bạn bè trong nước và quốc tế. Hai từ Lào Cai vì thế xuất hiện thường xuyên trên các ấn phẩm báo chí Trung ương, qua đó, Lào Cai từ một mảnh đất còn ít người biết đến, trở thành nơi thu hút hàng triệu du khách, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, mảnh đất có những con người năng động sáng tạo, là trung tâm kết nối vùng Tây Bắc của Tổ quốc.

Thông qua truyền thông và Internet, hình ảnh về Lào Cai được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến nhiều hơn. Tạp chí nổi tiếng thế giới National Geographic đã xếp thị xã Sa Pa (Lào Cai) vào danh sách các điểm đến hàng đầu trên thế giới với sự hấp dẫn về văn hóa, truyền thống, đa sắc màu dân tộc. Trang The Richest đã xếp Lào Cai của Việt Nam là một trong 10 điểm đến đẹp nhất thế giới,... Sức lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống của Lào Cai ra thế giới có sự đóng góp quan trọng của công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại.

Đó là những thành tựu nổi bật, mang dấu ấn đậm nét, mang tính đột phá, sáng tạo, là minh chứng rõ nét nhất trong công tác quản lý và hoạt động của hệ thống truyền thông Lào Cai phục vụ cho công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân của tỉnh, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh Lào Cai lên tầm cao mới.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Lào Cai đã thực hiện hiệu quả công tác thông tin truyền thông, trong đó có thông tin đối ngoại tại địa phương. Thông tin đối ngoại đã và đang kết hợp hài hòa với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao nhân dân nhằm phát huy mọi nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cho bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia./.

Thu Hiền

Tin Liên Quan

Các phong trào thi đua góp phần đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển toàn diện

Chiều 28/2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

Tăng cường phối hợp thông tin tuyên truyền khu vực biên giới

Chiều 27/02, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch phối hợp công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai năm 2023 và triển khai kế hoạch phối hợp năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường khai mạc hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học Bác năm 2024 về tinh thần “7 dám”

Sáng 28/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích...

Tích cực học và làm theo tinh thần “7 dám” của Bác để xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển

Sau 1/2 ngày diễn ra, hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung” do Tỉnh...

Lào Cai lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và “7 dám”

Chuyên đề của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong truyền đạt tại hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức của Tỉnh ủy tổ chức tháng 6/2023 đã trở thành lời hiệu triệu, tạo sự khích lệ, nguồn sức mạnh, động lực tích cực lan tỏa tới các cấp, ngành, từng cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà cán bộ, Nhân dân huyện Mường Khương

Sáng 28/2, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Khương và cán bộ, Nhân dân các dân tộc xã Thanh Bình, huyện Mường Khương.