Triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu đề ra trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 03/12/2021, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 407/KH-UBND thực hiện Hiệp định CPTPP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.


Theo đó, Kế hoạch hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu về tầm quan trọng và sự tác động của Hiệp định CPTPP đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 100% các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo được tiếp cận với tài liệu tuyên truyền về Hiệp định CPTPP của Bộ Công Thương. Đồng thời nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tận dụng tốt các cơ hội, hạn chế thách thức từ Hiệp định CPTPP và các FTA khác để tăng hiệu quả đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu. Mỗi năm có ít nhất một chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định CPTPP và các FTA cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận, vận dụng và phát huy có hiệu quả các ưu đãi của Hiệp định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lào Cai sẽ tập trung triển khai 5 nhiệm vụ chính: Công tác tuyên tuyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP; Công tác xây dựng pháp luật, thể chế; Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; Chính sách an sinh xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong công tác tuyên truyền, duy trì và phát triển chuyên mục về FTA trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và kết nối trực tiếp với Cổng Thông tin điện tử FTA của Bộ Công Thương; tăng cường biên tập các chuyên mục, nội dung của Hiệp định CPTPP đến Nhân dân, cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, xuất bản ấn phẩm, tài liệu tập huấn, bản tin chuyên ngành; phối hợp tổ chức các hội nghị giới thiệu về Hiệp định CPTPP và các cam kết chính của Việt Nam; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về hội nhập quốc tế cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư, dịch vụ, hải quan, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, nông, lâm nghiệp, lao động, môi trường....; tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng theo lĩnh vực; tập trung vào các thông tin về yêu cầu kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa, quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm dịch thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm... trong các FTA mà Việt Nam ký kết.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về các thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước của các cơ quan có chức năng cung cấp thông tin về thương mại - đầu tư để các doanh nghiệp Việt Nam có thể kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước đối tác CPTPP nói chung và các đối tác nói riêng (đặc biệt là các quốc gia như Úc, Nhật, Canada là thị trường tiềm năng tiêu thụ quế, tinh dầu quế, chè... của Lào Cai), cũng như dự báo được nhu cầu của thị trường trong nước thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp để kịp thời ứng phó với sự cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu.

Chú trọng đào tạo, phối hợp đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến sâu các loại khoáng sản, thương mại, du lịch và dịch vụ; đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp cần tập trung vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chuỗi giá trị gắn với chế biến sâu, xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm nghiệp…

Tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học - công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường. Ứng dụng khoa học, công nghệ, triển khai các biện pháp cải thiện, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại; xây dựng các cơ chế khuyến khích, mời gọi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng.

Thực thi đầy đủ các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định đa phương về môi trường, bảo tồn và bảo vệ động thực vật hoang dã mà Việt Nam đã tham gia. Củng cố các chương trình, mạng lưới an sinh xã hội, hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế hoặc dễ bị tổn thương trong quá trình hội nhập; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực kinh tế, tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài, hoạt động đầu tư nước ngoài và các chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, đầu tư, thương mại./.

https://laocai.gov.vn/1365/95214/69838/647974/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/trien-khai-thuc-hien-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong-tren-dia-ban-t

theo Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai

Tin Liên Quan

Việt Nam thực hiện thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với Myanmar, Philippines theo Hiệp định RCEP

Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 - 2027.

Vương quốc Anh chính thức ký thỏa thuận gia nhập CPTPP

Sáng nay (16/7), tại Auckland, New Zealand, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Kemi Badenoch đã chính thức ký thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Quốc gia thứ 9 phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Ngày 5/10, Chính phủ Malaysia thông báo đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và trở thành quốc gia thứ 9 phê chuẩn Hiệp định này.

Xuất siêu sang thị trường CPTPP

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, Việt Nam xuất siêu 86,28 triệu USD hàng hóa sang thị trường các quốc gia thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tham gia CPTPP với Anh

Việt Nam, với tư cách là nước thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), sẵn sàng chia sẻ thông tin, cũng như kinh nghiệm tham gia CPTPP nếu phía Anh quan tâm.

Cơ hội từ CPTPP không tách rời các FTA khác

Tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) của Việt Nam chỉ đạt khoảng 39% trong giai đoạn 2018-2019 cho thấy dư địa dành cho các DN Việt Nam còn rất lớn.