Bắc Hà trồng mới 51 ha chè Shan tuyết

Đến nay, huyện Bắc Hà đã trồng mới được 51ha chè Shan tuyết (kế hoạch năm 2023 trồng mới 215 ha) và trồng dặm các diện tích trồng chè bị mất khoảng đảm bảo đúng mật độ.

Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về “Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; trong 2 tháng đầu năm 2023, huyện Bắc Hà chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và chính quyền các xã đôn đốc, hướng dẫn nhân dân tiếp tục chăm sóc và bảo vệ diện tích chè hiện có. 

Tuổi trẻ vùng cao Bắc Hà tình nguyện giúp người dân xã Bản Liền trồng dặm chè Shan tuyết.

Đến nay, đã trồng mới được 51 ha chè Shan tuyết (kế hoạch năm 2023 trồng mới 215 ha) và trồng dặm các diện tích trồng chè bị mất khoảng đảm bảo đúng mật độ. Trong đó, Huyện đoàn Bắc Hà phối hợp với xã Bản Liền phát động và kêu gọi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện giúp đỡ bà con nhân dân thôn Đội 2, Đội 3, Pắc Kẹ - Bản liền trồng dặm 6,5 ha chè Shan tuyết.

Huyện Bắc Hà hiện có 1.011 ha trồng chè, tập trung tại 3 xã Bản Liền, Tả Củ Tỷ và Lùng Phình (880 ha chè Shan tuyết; 80 ha chè Kim Tuyên và 51 ha trồng mới). Dự kiến, đến cuối năm 2023, diện tích chè toàn huyện sẽ đạt 1.175 ha, sản lượng ước đạt 4.970 tấn, giá trị ước đạt 84,490 tỷ đồng chiếm 6,4% tổng giá trị ngành nông nghiệp.

Xã Bản Liền phát triển cây chè Shan tuyết gắn với du lịch nông nghiệp bền vững. 

Huyện Bắc Hà hiện có sản phẩm chè hữu cơ Bản Liền đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 5 sao cấp tỉnh, đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu; chè Shan tuyết cổ thụ Bắc Hà đạt sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.  

Từ phát triển cây chè Shan tuyết gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, tạo cơ hội mới để người dân vùng cao Bắc Hà có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

https://baolaocai.vn/bai-viet/364853-bac-ha-trong-moi-51-ha-che-shan-tuyet

Theo Tráng Xuân Cường/LCĐT

Tin Liên Quan

9 nhóm giải pháp xây dựng nông thôn mới

Chính phủ ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đảm bảo nước cho sản xuất vụ xuân

Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đang triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo đầy đủ nguồn nước tưới cho sản xuất vụ xuân năm 2023.

Người phụ nữ dân tộc Mông đi đầu trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển kinh tế từ những giá trị văn hóa truyền thống

Với mong muốn gìn giữ, bảo tồn và phát triển kinh tế từ những nghề truyền thống của địa phương, chị Sùng Thị Lan, thôn Tả Van Giáy, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã (HTX) Mường Hoa. Với sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, Hợp tác xã hoạt động ngày một hiệu quả, không...

Nâng tầm nông sản Lào Cai: Nhìn từ một cuộc vận động

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với các mặt hàng nông sản Lào Cai trong việc phân phối, chiếm lĩnh thị trường.

Lào Cai: Các chủ thể OCOP xây dựng chuỗi giá trị theo hướng OCOP xanh

Ngày 14/02/2023, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Lào Cai năm 2023.

Nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, trong đó lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí là tiêu chí số 6 (về cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (về các danh hiệu văn hóa). Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã quan tâm bố trí nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp...