Danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai tháng 12/2020

STT

Họ tên

Chức vụ

Cơ quan

Số điện thoại

Thư điện tử

 

 

 

 

Cá nhân

Cơ quan

 

1

Phan Quốc Nghĩa

Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

0888289289

02143841010

pqnghia-ubnd@laocai.gov.vn

2

Vũ Hùng Dũng

Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

0889289289

02143828399

vhdung-stttt@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Duy Hòa

Chánh Văn phòng

Hội Đồng nhân dân tỉnh

0982949675

02143842476

ndhoa-hdnd@laocai.gov.vn

4

Vũ Văn Tuấn

Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

0919710979

 02143820188

vvtuan-skhcn@laocai.gov.vn

5

 

Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

02143841595

 

6

Đỗ Văn Duy

Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi Trường

0911658866

 

dvduy-stnmt@laocai.gov.vn

7

Hà Văn Thắng

Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0913287015

 

hvthang-svhttdl@laocai.gov.vn

8

Phan Trung Bá

Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

ptba-skhdt@laocai.gov.vn

9

Ngô Đức Ảnh

Giám đốc

Sở Tài chính

0913287279

02143660669

ndanh-stc@laocai.gov.vn

10

Hoàng Quốc Hương

Giám đốc

Sở Y tế

0912857203

 

hqhuong-syt@laocai.gov.vn

11

Lê Ngọc Quỳnh

Giám đốc

Sở Tư pháp

 

02143820809

lnquynh-stp@laocai.gov.vn

12

 

Giám đốc

Sở Công thương

 

02143820172
 
 

 

13

Vũ Văn Cài

Giám đốc

Sở Ngoại vụ

0912.078.746

02143840017

vvcai-sngv@laocai.gov.vn

14

 

Giám đốc

Sở Nội vụ

 

02143847289

 

15

 

Giám đốc

Sở Lao động, TB&XH

 

02143820021

 

16

 

Giám đốc

Sở Nông nghiệp & PTNT

 

 
 

 

17

 

Giám đốc

Đài Phát thanh-TH tỉnh

 

 

 

18

Nguyễn Trọng Hài

Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng

0912587729

02143820064

vthai-sxd@laocai.gov.vn

19

Nguyễn Ngọc Khải

Trưởng ban

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai

0913359983

02143830202

nnkhai-bqlkkt@laocai.gov.vn

20

Đàm Quang Vinh

Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

 

02143820023

 

21

Nông Đức Ngọc

Trưởng Ban

Ban Dân tộc tỉnh

0966377168

02143824912

ndngoc-bdt@laocai.gov.vn

22

Nguyễn Quốc Huy

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bắc Hà

0917691868

02143880230

nqhuy-bacha@laocai.gov.vn

23

 

 

UBND huyện Bảo Thắng

 

 

 

24

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Si Ma Cai

0913287787

02143796016

nvminh-simacai@laocai.gov.vn

25

Hồ Cao Khải

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bảo Yên

0913588591

 

hckhai-baoyen@laocai.gov.vn

26

Phan Trung Bá

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Văn Bàn

0913360028

02143882123

ptba-vanban@laocai.gov.vn

27

 Phan Quốc Nghĩa

Chủ tịch UBND huyện 

UBND huyện Mường Khương

 0913 034086

 08 8621 4888

 

28

Nguyễn Trung Triều

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bát Xát

0912.999.997

 

nttrieu-batxat@laocai.gov.vn

29

Vương Trinh Quốc

Chủ tịch UBND thị xã

UBND thị xã Sa Pa

0911469389

02143871445

Vtquoc-sapa@laocai.gov.vn

30

Lê Quang Minh

Chủ tịch UBND thành phố

UBND thành phố Lào Cai

0941269988

02143820067

lqminh-laocai@laocai.gov.vn

31

Nguyễn Hữu Hạnh

Giám đốc

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

01635188988

02143872866

 

32

Vũ Viết Trường

Cục trưởng

Cục Thống kê Lào Cai

0966867666

02143820234

vvtruong@gso.gov.vn