Họp báo

UBND tỉnh họp báo thường kỳ quý IV/2019

Sáng 8/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ quý IV/2019 thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, chương trình công tác...