Danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai

Danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai tính đến hết ngày 30/8/2013.
 
STT Họ và tên Chức vụ Đại diện phát ngôn của cơ quan, địa phương Điện thoại
Cơ quan
Hộp thư điện tử
1 Vương Trinh Quốc Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai 0203.850.988 vtquoc-ubnd@laocai.gov.vn
2 Tô Trọng Tôn Giám đốc Sở Xây dựng 0203.820.064 ttton-sxd@laocai.gov.vn
3 Hà Văn Thắng Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 0203.828.299 hvthang-stttt@laocai.gov.vn
4 Trần Hữu Sơn Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 0203.844.728 thson-svhttdl@laocai.gov.vn
5 Nguyễn Văn Tuyển Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0203.846.738 nvtuyen-snnptnt@laocai.gov.vn
6 Mai Đình Định Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 0203.536.686 dinhmd-stnmt@laocai.gov.vn
7 Trần Thị Minh Phó Giám đốc Sở Y tế 0203.820.934 ttminh-syt@laocai.gov.vn
8 Phùng Mạnh Thắng Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 0203.842.487 pmthang-skhdt@laocai.gov.vn
9 Phạm Thị Hồng Loan Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 0203.822.105 pthloan-skhcn@laocai.gov.vn
10 Nguyễn Anh Ninh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0203.841.595 ninhna@laocai.edu.vn
11 Bùi Khắc Hiền Phó Giám đốc Sở Công thương 0203.820.171 bkhien-sct@laocai.gov.vn
12 Nông Văn Hưng Giám đốc Sở Tài chính 0203.820.267 nvhung-stc@laocai.gov.vn
13 Nguyễn Thị Mai Dung Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ 0203.845.736 ntmdung-sngv@laocai.gov.vn
14 Lê Ánh Hằng Phó Giám đốc Sở Nội vụ 0203.847.699 lahang-snv@laocai.gov.vn
15 Nguyễn Văn Trọng Chánh Văn phòng Sở Giao thông - Vận tải 0203.821.571 nvtrong-sgtvt@laocai.gov.vn
16 Phạm Văn Tỵ Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 0203.821.344 contact-sldtbxh@laocai.gov.vn
17 Lê Thị La Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 0203.820.162 ltla-stp@laocai.gov.vn
18 Ngô Văn Hinh Tổng biên tập Báo Lào Cai 0203.840.131 ngovanhinh@gmail.com
19 Phan Quang Hưng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai 0203.824.602 phanquanghunglc@gmail.com
20 Nguyễn Văn Hoà Trưởng ban Ban Tổ chức 0203.842.197 nguyenvanhoabtctulc@gmail.com
21 Lý Văn Hải Trưởng ban Ban Dân tộc 0203.824.912 lvhai-bdt@laocai.gov.vn
22 Đoàn Đình Khôi Trưởng ban Ban quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai 0203.830.202 ddkhoi-bqlktck@laocai.gov.vn
23 Nguyễn Tiến Dũng Phó Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp Lào Cai 0203.827.586 ntdung-bqlckcn@laocai.gov.vn
24 Nguyễn Thị Hồng Minh Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai 0203.830.323 nthminh-lcitp@laocai.gov.vn
25 Phạm Công Hoan Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Lào Cai 0203.828.200 pchoan-skhcn@laocai.gov.vn
26 Nguyễn Văn Sáu Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố Lào Cai 0203.500.232 nvsau-laocai@laocai.gov.vn
27 Bùi Khánh Linh Chánh Văn phòng UBND huyện Bát Xát 0203.883.060 bklinh-batxat@laocai.gov.vn
28 Nguyễn Ngọc Hinh Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa 0203.871.207 nnhinh-sapa@laocai.gov.vn
29 Đỗ Đăng Hảo Chánh Văn phòng UBND huyện Văn Bàn 0203.788.789 ddhao-vanban@laocai.gov.vn
30 Phạm Đăng Năm Chánh Văn phòng UBND huyện Mường Khương 0203.881.202 pdnam-muongkhuong@laocai.gov.vn
31 Giàng A Hòa Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai 0203.796.014 gahoa-simacai@laocai.gov.vn
32 Nguyễn Nam Chinh Phó Chánh văn phòng UBND huyện Bắc Hà 0203.880.318 nnchinh-bacha@laocai.gov.vn
33 Lê Quang Minh Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng 0203.862.258 lqminh-baothang@laocai.gov.vn
34 Hoàng Thị Hồng Hạnh Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai 0203.821.714 hthhanh-ta@laocai.gov.vn
35 Nguyễn Thị Thu Hằng Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai 0203.849.468 ntthang-vks@laocai.gov.vn
36 Phan Đăng Toàn Phó Chánh Thanh tra Thanh tra tỉnh Lào Cai 0203.509.333 pdtoan-tt@laocai.gov.vn
37 Sí Xuân Kìn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai 0203.842.649 sxkin-ubmttq@laocai.gov.vn
38 Giàng Quốc Hưng Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai 0203.842.653 ghunglc@gmail.com
39 Nguyễn Ngọc Hưng Chánh Văn phòng UBND huyện Bảo Yên 0203.506668 nnhung-baoyen@laocai.gov.vn