UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 12/6, tại huyện Bắc Hà, Đoàn công tác liên ngành Trung ương của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính do đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tham gia đoàn công tác có đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Pháp luật (Văn phòng Quốc hội).

bh 1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Bắc Hà.

Thực hiện Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Lào Cai không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải thực hiện sắp xếp và có 2 đơn vị hành chính cấp xã (cụ thể là xã Tà Chải và thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà) thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp do đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn theo quy định.

bh 11.jpg
Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Minh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo báo cáo tiến độ thực hiện, UBND tỉnh thời gian qua đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 ‑ 2025 trên địa bàn tỉnh, xin ý kiến Tỉnh ủy, Bộ Nội vụ đảm bảo theo đúng quy định. Bản đồ hiện trạng và phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã hoàn thiện và gửi đến UBND huyện Bắc Hà để triển khai niêm yết tại các điểm lấy ý kiến cử tri. Việc lấy ý kiến cử tri được triển khai và kết thúc trong ngày 1/3/2024 đảm bảo đúng trình tự theo quy định; kết quả là 5.113/5.432 cử tri nhất trí với nội dung đề án, đạt 94,13%.

bh 6.jpg
Đoàn công tác khảo sát thực tế tại thị trấn Bắc Hà.

Hội đồng nhân dân các cấp đã tiến hành họp thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bắc Hà đảm bảo theo đúng quy định. Kết quả là 100% đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh dự họp đồng ý tán thành chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Lào Cai trình Bộ Nội vụ để thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

Thực hiện sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tà Chải (có diện tích tự nhiên là 5,02 km2, đạt 10,04% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 3.342 người, đạt 191,28% so với tiêu chuẩn) vào thị trấn Bắc Hà (có diện tích tự nhiên là 1,47 km2, đạt 10,52% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.861 người, đạt 221,53% so với tiêu chuẩn) để thành lập 1 đơn vị hành chính đô thị cấp xã mới thuộc huyện Bắc Hà.

bh 7.jpg
bh 8.jpg
Khảo sát thực trạng quy hoạch, cơ sở hạ tầng tại xã Tà Chải.

Dự kiến tên gọi đơn vị hành chính sau sắp xếp là thị trấn Bắc Hà, là đơn vị hành chính đô thị ở miền núi, vùng cao có diện tích tự nhiên 6,49 km2 (đạt 46,35% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 12.203 người (đạt 305,08% so với tiêu chuẩn). Phía Tây và phía Nam giáp với xã Na Hối, huyện Bắc Hà; phía Bắc giáp với xã Lùng Phình và xã Bản Phố, huyện Bắc Hà; phía Đông giáp xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà.

bh 9.jpg

Thị trấn Bắc Hà mới sau sắp xếp là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Bắc Hà.

Mặc dù vậy, khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ gặp một số khó khăn do các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên bị chia cắt, dân cư phần lớn là người dân tộc thiểu số, phân bố không tập trung dẫn đến việc ban đầu sẽ gặp những khó khăn trong công tác quản lý địa bàn. Cùng với đó, quy mô dân số của đơn vị hành chính mới tăng lên, một số thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục hiện có sẽ không còn phù hợp, việc tổ chức sinh hoạt cộng đồng bước đầu gặp khó khăn nhất định.

bh 12.jpg
Đại biểu các bộ, ngành Trung ương nêu ý kiến.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Lào Cai về xây dựng phương án, đề án điều chỉnh địa giới hành chính. Các đại biểu đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề quan tâm về thực trạng dân số; quy hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; việc giải quyết các trụ sở cơ quan và công tác nhân sự, tổ chức bộ máy sau sáp nhập. Đồng thời, góp ý, tư vấn về các vấn đề liên quan đối với một số thuận lợi, khó khăn khi sáp nhập địa giới hành chính, về an ninh trật tự, quy hoạch, phát triển du lịch, tạo sự đồng thuận của người dân…

bh 3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung trả lời một số vấn đề đoàn công tác quan tâm.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh giải trình, làm rõ các vấn đề đoàn công tác quan tâm. Sau buổi làm việc, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề án để UBND tỉnh trình Trung ương theo quy định.

bh 4.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định việc sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã tại huyện Bắc Hà là cần thiết tạo ra không gian phát triển đô thị, kinh tế, văn hóa, xã hội mới ở huyện vùng cao Bắc Hà; gắn với việc tinh gọn hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ sở vật chất, trang thiết bị kèm theo, tránh việc đầu tư xây dựng dàn trải, tiết kiệm nguồn chi của ngân sách nhà nước; tạo điều kiện tập trung các nguồn lực về đất đai, dân số, quy hoạch tập trung, mở rộng sản xuất, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, văn bản theo quy định để trình Trung ương xem xét, quyết định; phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu toàn quốc trong việc sớm hoàn thành việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

bh 2.jpg
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao kết quả triển khai việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, nhất là trong công tác chỉ đạo, xây dựng đề án tổng thể, chi tiết trình Bộ Nội vụ theo quy định và sau sắp xếp về công tác tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết dôi dư trụ sở, tài sản công; lấy ý kiến toàn dân.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị địa phương trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền, đảm bảo thời gian và tiến độ thực hiện; rà soát tất cả số liệu, đảm bảo tính thống nhất, hoàn thiện đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị, xây dựng hồ sơ theo quy định; có phương án, lộ trình cụ thể về việc giải quyết số lượng cán bộ dôi dư và sắp xếp, bố trí công việc phù hợp cho từng đối tượng; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính.

https://baolaocai.vn/ubnd-tinh-lam-viec-voi-doan-cong-tac-lien-nganh-trung-uong-ve-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-giai-doan-2023-2025-post385299.html

Theo Hữu Huỳnh/baolaocai.vn

Tin Liên Quan

Tổng giá trị xuất - nhập khẩu giữa hai bên trong 6 tháng đầu năm tăng 65,75% so với cùng kỳ năm 2023

Chiều 18/7, tại châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), Đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đã có buổi hội đàm giao ban với Cục Thương mại châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về kết quả hợp tác phát triển kinh tế thương mại giữa hai bên trong 6 tháng đầu năm 2024.

Bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai

Chiều 18/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Khai mạc Đại hội Thi đua Quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2019 - 2024

Sáng 18/7, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, quyết thắng”.

Bám sát kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số những tháng cuối năm

Chiều 18/7, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quý II và sơ kết 6 tháng đầu năm 2024.

Họp Ban tổ chức Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cup Hoá chất Đức Giang năm 2024

Sáng 18/7, Ban Tổ chức Bảng nữ vòng 2 và vòng chung kết, xếp hạng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Cup Hoá chất Đức Giang năm 2024 tổ chức họp bàn công tác phối hợp triển khai tổ chức giải. Tham gia buổi họp có lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa và Thể thao, Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an...

Phối hợp thực thi pháp luật trên biên giới, cửa khẩu

Sáng 16/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) và Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất - nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc) đã tổ chức tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới mà hai bên phụ trách.