Tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh hoạt động sáng kiến

Sáng kiến phải có tính mới, đã được áp dụng hiệu quả ở phạm vi ảnh hưởng ngoài cơ sở; phải được xem xét lựa chọn và xét duyệt nghiêm túc, đánh giá kỹ tại hội đồng cấp cơ sở; thẩm định sáng kiến phải thực sự nghiêm túc, xem xét một cách khách quan… Đó là những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh hoạt động sáng kiến tại Văn bản 3014/UBND-VX ngày 7/6/2024.

Hiện vẫn còn tình trạng sáng kiến viết theo phong trào, nội dung sơ sài, không nêu được điểm mới, sáng tạo, hiệu quả áp dụng của sáng kiến nhưng vẫn được hội đồng cơ sở xét duyệt, công nhận, do đó tỷ lệ sáng kiến đạt yêu cầu còn thấp.

0905.jpg
Hội đồng sáng kiến tỉnh xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Để tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới được hiệu quả và thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai hoạt động sáng kiến tại cơ sở; thực hiện xét công nhận sáng kiến và xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng sáng kiến ở cơ sở đúng quy trình, quy định, lựa chọn các sáng kiến đủ điều kiện công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, làm cơ sở cho công tác thi đua - khen thưởng và động viên, khích lệ phong trào phát huy sáng kiến tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Khi đề xuất công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định, đó là: Phải có tính mới, đã được áp dụng hiệu quả ở phạm vi ảnh hưởng ngoài cơ sở.

Sáng kiến phải được xem xét lựa chọn và xét duyệt nghiêm túc, đánh giá kỹ tại hội đồng cấp cơ sở trước khi xác nhận trình Hội đồng xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan được mời tham gia thẩm định sáng kiến phải thực sự nghiêm túc, xem xét một cách khách quan theo chuyên ngành được xin ý kiến.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, đẩy mạnh việc tuyên truyền hoạt động sáng kiến, nhất là sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh, trong lĩnh vực giáo dục, y tế, trong công tác của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chế độ động viên, khích lệ (trả thù lao cho tác giả đối với sáng kiến đem lại lợi ích về kinh tế; ưu tiên xem xét nâng bậc thợ, đào tạo nâng cao trình độ và các chế độ phúc lợi khác cho tác giả sáng kiến; ưu tiên xem xét, cấp kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến…) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực lao động sáng tạo, tạo ra các sáng kiến áp dụng vào thực tiễn cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Hằng năm, tổ chức xét duyệt kịp thời sáng kiến ở cơ sở và có biện pháp khuyến khích phát triển áp dụng rộng rãi sáng kiến đã được công nhận để đảm bảo điều kiện công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến ở các cấp.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tổng kết, khen thưởng hoạt động sáng kiến hằng năm để tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình. Biểu dương các sáng kiến có tính mới, tính sáng tạo, được áp dụng rộng rãi và được đánh giá mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả trong công việc.

https://baolaocai.vn/tang-cuong-cong-tac-quan-ly-va-day-manh-hoat-dong-sang-kien-post385227.html

Theo Vũ Thanh Nam/baolaocai.vn

Tin Liên Quan

Bế mạc Giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024

Sáng 13/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức Bế mạc Giải Vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024.

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Chiều 13/6, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình tổ chức thực hiện và việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Sáng 13/6, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới".

UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 12/6, tại huyện Bắc Hà, Đoàn công tác liên ngành Trung ương của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính do đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị...

Phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chiều 12/6, tại thành phố Côn Minh, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đã tham dự phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

Mới đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 3098/UBND-VX về việc phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng I-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G.