Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 28/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

DSC_9379.JPG
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Báo cáo trình bày tại hội nghị đánh giá: Quý 3, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các công việc được giao theo chương trình, kế hoạch công tác.

Nổi bật là toàn ngành đã hoàn thành một số đề án, nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 17-KH//TW ngày 7/7/2023 về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tích cực tham mưu triển khai tốt các nội dung phục vụ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 113-QĐ/TW về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mô hình tổ chức đảng. Ngành đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; các giải pháp phát triển Đảng...

Đối với tỉnh Lào Cai, trong quý 3, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Ngành đã tích cực đổi mới, đạt được những kết quả nổi bật, như: Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng đảng; một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ được ngành tập trung nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành. Đã triển khai lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm kiện toàn, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng; đề xuất, tham mưu với cấp ủy sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

DSC_9374.JPG
Đại biểu dự hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu đã tham luận, làm rõ thêm kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, đồng thời kiến nghị, đề xuất với trung ương một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng.

Phát biểu nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tập trung: Hoàn thành chương trình công tác năm 2023 gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, khẩn trương hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tiếp tục tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm. Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các đề án về công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, nhất là tham mưu các giải pháp phát triển Đảng, tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; thực hiện tốt kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát của đảng…

https://baolaocai.vn/tiep-tuc-thuc-hien-hieu-qua-cac-chi-thi-nghi-quyet-cua-trung-uong-ve-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-post374209.html

Theo Lan Hương/LCĐT

Tin Liên Quan

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc – nền tảng đưa đất nước phát triển (*)

Sáng 4/12, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã truyền đạt chuyên đề số 1 “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn...

Lào Cai đoạt 16 huy chương tại Giải Cờ vua miền Bắc mở rộng

Tham dự Giải Cờ vua miền Bắc mở rộng, đoàn vận động viên Lào Cai xuất sắc đoạt 16 huy chương các loại.

Lào Cai: Hơn 34.000 cán bộ, đảng viên tham gia quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 4/12, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

615 vận động viên tham dự Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia” Hồng Hà, Trung Quốc – Lào Cai, Việt Nam năm 2023

Chiều 04/12 tại Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Tổ chức Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia” Hồng Hà, Trung Quốc - Lào Cai, Việt Nam năm 2023 đã tổ chức họp bàn về công tác tổ chức giải.

Lào Cai thí điểm triển khai 35 dịch vụ công trực tuyến không tiếp nhận hồ sơ giấy

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024, tỉnh Lào Cai sẽ đưa 35 danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy (dịch vụ công toàn trình) trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai

Sáng 01/12, Sở Du lịch tổ chức Hội thảo nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai vừa góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc vừa nâng cao thu nhập cho bà con.