Chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023): Giới thiệu Bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.


Chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu biên tập và xuất bản Bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với 11 cuốn sách:

Bộ sách “Vang vọng lời nước non”

Tác giả: Hồ Chí Minh

Bộ sách gồm 12 tập tương ứng 12 chủ đề, với nội dung là những câu trích mang giá trị giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc được chọn lọc từ hàng ngàn trang sách trong bộ Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba (Nội dung chi tiết kèm theo). Bộ sách chính thức được ra mắt vào ngày 19/5/2022 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 - CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hồ Chí Minh và tác phẩm "Ngục trung nhật ký"

 Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Cuốn sách được xuất bản trong không khí tháng Tám mùa thu lịch sử, cũng là thời điểm tròn 80 năm Người viết tác phẩm Nhật ký trong tù (8/1942 - 8/2022), 35 năm UNESCO tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất (11/1987- 11/2022). Nhóm tác giả mong muốn được giới thiệu lại để tất cả chúng ta được chiêm nghiệm, thẩm thấu những giá trị lớn lao của một tác phẩm văn học vì là một bảo vật quốc gia mà qua thời gian, luôn có sức cuốn hút, lan tỏa kỳ diệu.

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước

(4 ngôn ngữ: Tiếng Việt - Anh - Nga - Trung)

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh; Nguyễn Văn Dương; Nguyễn Thị Bình

Cuốn sách ảnh “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước” bằng 4 thứ tiếng Việt, Anh, Nga, Trung Quốc. Ngoài phần Tiểu sử và phần Biên niên sự kiện, các tác giả đã lựa chọn, biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích quý giá có liên quan đến quá trình hoạt động của Người từ năm 1911-1945. Qua đó, mong muốn tái hiện lại quá trình hoạt động của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những công lao và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Vào cõi Bác xưa

Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng; Trần Hậu (tuyển chọn)

Tập thơ “VÀO CÕI BÁC XƯA” tập hợp những tác phẩm của các nhà thơ đương đại Việt Nam và nước ngoài viết về Bác Hồ trong suốt hơn 75 năm qua, kể từ Cách mạng mùa thu Tháng Tám năm 1945 cho đến nay.

Tuyển tập thơ này gồm hai phần: thơ của các tác giả Việt Nam và thơ các tác giả quốc tế, bao gồm 115 nhà thơ và 141 bài thơ chọn lọc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng ta

Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Yên

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành toàn bộ tâm lực vào việc xây dựng Đảng ta, một Đảng cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mac - Lênin và chủ nghĩa quốc tế của gia cấp công nhân, gắn bó máu thịt với dân, coi đó là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Cuốn sách tập hợp nhiều tư liệu quý, trình bày ngắn gọn, súc tích những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các Đại hội Đảng mà Người tham dự. Cuốn sách sẽ là nguồn cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị cho độc giả nhất là cán bộ, đảng viên.

Nửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh (Từ yêu sách của nhân dân An Nam đến Di chúc Bác Hồ)

Tác giả: GS Phong Lê

Cuốn sách có  một chủ đề bao trùm và xuyên suốt trong sự nghiệp nghiên cứu của GS Phong Lê: đó là các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của thơ văn Hồ Chí Minh. Giáo sư đã lựa chọn, sắp xếp những nghiên cứu của mình theo một cấu trúc từ chung đến riêng, từ xa đến gần, từ khái quát đến cụ thể nhằm làm sáng tỏ nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Nguồn sức mạnh có khởi nguồn từ Yêu sách của nhân dân An Nam năm 1919 đến Di chúc năm 1969 và từ Di chúc năm 1969 cho đến nay - năm 2019 là chẵn 100 năm. Một trăm năm - một sự nghiệp thiêng liêng, một cuộc đổi đời vĩ đại mà Hồ Chí Minh đã đem lại cho “dân tộc ta, non sông ta, đất nước ta”.

Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần I. Người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam: Thông qua tư liệu và những diễn biến lịch sử để tái hiện sinh động những sự kiện quan trọng, nổi bật trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc và đấu tranh thống nhất Tổ quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến 1969, khẳng định thêm một lần nữa những cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và phong trào cách mạng thế giới, đồng thời cũng làm nổi bật hình tượng của người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam;

Phần II. Danh nhân văn hóa của thời đại: Gồm những bài nghiên cứu, phân tích, chứng minh khoa học về hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời cũng nêu lên những quan điểm của Người về xây dựng một Đảng cầm quyền tri thức, đạo đức, trong sạch, vững mạnh, tiên tiến… xứng đáng với vai trò lịch sử mà Tổ quốc và nhân dân đã tin tưởng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc

Tác giả: PGS, TS Lê Văn Yên

Nội dung cuốn sách đưa ra một số nội dung cơ bản sau đây:

* Phân tích và chứng minh quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết quốc tế giữa phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới và việc tổ chức kết hợp đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam;

* Khái quát những quan điểm cơ bản thuộc tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc; đồng thời khẳng định những quan điểm cơ bản đó vẫn là những vấn đề thuộc chiến lược cách mạng của nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới trong giai đoạn hiện nay;

* Phân tích giá trị thực tiễn tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng chứng minh ngay từ giai đoạn này, đoàn kết quốc tế - một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh, đã là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và dân tộc đi tới những thắng lợi vẻ vang;

* Phân tích rõ mối quan hệ giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh với tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta là mật thiết, gắn bó, đồng thời phân tích rõ tầm cao, tầm trí tuệ, tầm chiến lược của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong việc kết hợp dân tộc và quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và đóng góp vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin trên những vấn đề cốt yếu.

Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà

Tác giả: TS Nguyễn Văn Khoan

 Nội dung sách là những câu chuyện ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ nhớ, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Bác Hồ với mọi người qua những câu chuyện bình thường, cụ thể trong đời sống hàng ngày được thuật lại một cách tự nhiên đến xúc động lòng người. Đọc cuốn sách chúng ta sẽ thấy được giá trị giáo dục to lớn xuyên suốt qua các bài viết, cảm nhận được những bài học lý tưởng và đạo đức làm người từ tấm gương Bác, để theo đó cố gắng học tập tư tưởng không ngừng tiến bộ.

Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập

Tác giả: PGS.TS Đàm Đức Vượng

Cuốn sách trình bày một cách hệ thống về toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người sáng lập Nhà nước cách mạng Việt Nam; những tên chữ, bút danh, bí danh gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió của Người; về các tổ chức tiền thân của Đảng; về Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng trải qua 12 Đại hội đại biểu toàn quốc.

Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Nhiều tác giả

 Tác phẩm đặc biệt này bao gồm 17 hồi ký của các tướng lĩnh, những nhà hoạt động cách mạng, những nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của nước Nga, những người đã từng được làm việc, gặp gỡ, tiếp xúc và phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Người.

Đây là những tư liệu rất quý báu ghi lại những ấn tượng sâu đậm và chân thực nhất của những người Nga về Chủ tịch Hồ Chí Minh kể từ khi Người còn là một nhà hoạt động bí mật, đến lúc trở thành vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam.

Bộ sách quý này là những nén tâm nhang thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), góp phần lưu truyền và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người tới mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Thu Hương

Tin Liên Quan

Tạo đà hình thành nền nông nghiệp sinh thái, minh bạch, trách nhiệm

Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững, đáp ứng yêu cầu an ninh lương thực và dinh dưỡng cho khoảng 100 triệu dân và đóng góp vào an ninh lương thực thế giới. Ðể thực hiện được điều này, cần nhiều giải pháp đồng bộ và quyết...

Du lịch xanh, bền vững: Sự nhất quán của Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới năm nay với chủ đề “Du lịch và đầu tư Xanh” (diễn ra tại thủ đô Riyadh, Vương quốc Saudi Arabia, ngày 27/9), các bộ trưởng, lãnh đạo cơ quan du lịch quốc gia của 125 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã cùng cam kết về phát triển du lịch bền vững, ủng hộ thông...

Tạo đà hình thành nền nông nghiệp sinh thái, minh bạch, trách nhiệm

Cùng với lợi thế về thuế quan khi tham gia các hiệp định thương mại tự do trong khu vực và trên thế giới, các ngành hàng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều biện pháp phi thuế quan là các rào cản kỹ thuật với thương mại (TBT) và các biện pháp kiểm dịch động thực vật...

Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới

Kinh tế Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đi lên từ đáy tăng trưởng, song khó khăn, thách thức trước mắt vẫn còn rất nhiều, rất khó tạo được chuyển biến trong ngắn hạn.

Đánh giá cao vai trò, vị thế và tiếng nói tích cực của Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức CHLB Brazil. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời...