Danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai tháng 7/2022

STT

Họ tên

 

Chức vụ

 

Cơ quan

 

Số điện thoại

Thư điện tử

 

Cá nhân

Cơ quan

          1             

Phan Quốc Nghĩa

Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

0888289289

02143841010

pqnghia-ubnd@laocai.gov.vn

          2             

Vũ Hùng Dũng

Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

0889289289

02143828399

vhdung-stttt@laocai.gov.vn

          3             

Nguyễn Trí Thức

Chánh Văn phòng

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

02143842476

 

          4             

Bùi Khắc Hiền

Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

0913099627

 02143820188

bkhien-skhcn@laocai.gov.vn

          5             

Dương Bích Nguyệt

Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

0915351775

0214 3.655.888

 

          6             

Hồ Cao Khải

Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi Trường

0913588591

 

hckhai-stnmt@laocai.gov.vn

          7             

Đinh Minh Hà

Giám đốc

Sở Văn hóa và Thể thao

0915480189

 

dmha-svhtt@laocai.gov.vn

          8             

Hà Văn Thắng

Giám đốc

Sở Du lịch

0913287015

 

hvthang-sdl@laocai.gov.vn

          9             

Phan Trung Bá

Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0913 360 028

 

ptba-skhdt@laocai.gov.vn

      10             

Ngô Đức Ảnh

Giám đốc

Sở Tài chính

0913287279

02143660669

ndanh-stc@laocai.gov.vn

      11             

Hoàng Quốc Hương

Giám đốc

Sở Y tế

0912857203

0214.3.824.705

hqhuong-syt@laocai.gov.vn

      12             

Lê Ngọc Quỳnh

Giám đốc

Sở Tư pháp

 0919992466

02143820809

lnquynh-stp@laocai.gov.vn

      13             

Hoàng Chí Hiền

Giám đốc

Sở Công Thương

0913360193

02143820172

hchien-sct@laocai.gov.vn

      14             

Phạm Thanh Quang

Giám đốc

Sở Ngoại vụ

0354689879

02143840017

ptquang-sngv@laocai.gov.vn

      15             

Nguyễn Văn Minh

Giám đốc

Sở Nội vụ

 0913287787

02143847289

nvminh-snv@laocai.gov.vn

      16             

Đinh Thị Hưng

Giám đốc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 0918 901368

02143820021

dthung-sldtbxh@laocai.gov.vn

      17             

Đỗ Văn Duy

Giám đốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0902.144.569

 
 

dvduy-snnptnt@laocai.gov.vn

      18             

Nguyễn Thị Hải Anh

Giám đốc

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

0912.881.027

 

 

      19             

Nguyễn Quốc Huy

Giám đốc

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

0917691868

02143820064

nqhuy-sgtvtxd@laocai.gov.vn

      20             

Hà Đức Thuận

Phó Trưởng ban

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai

 0834.561.999

 

hdthuan-bqlkkt@laocai.gov.vn

      21             

Lưu Hồng Quảng

Giám đốc

Công an tỉnh

 

0692449130

lhquang@laocai.gov.vn

      22             

Nguyễn Trọng Ngữ

Chính ủy

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

 0976124969

 

ngunguyet1966@gmail.com

      23             

Nguyễn Thành Sinh

Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

 

02143820023

ntsinh-ttt@laocai.gov.vn

      24             

Nông Đức Ngọc

Trưởng ban

Ban Dân tộc tỉnh

 0966377168

02143824912

ndngoc-bdt@laocai.gov.vn

      25             

Đinh Văn Đăng

Chủ tịch 

UBND huyện Bắc Hà

 

02143880230

dvdang-bacha@laocai.gov.vn

      26             

 Ngô Minh Quế

 Chủ tịch 

UBND huyện Bảo Thắng

 

 

 nmque-baothang@laocai.gov.vn

      27             

Hoàng Văn Dương

Chủ tịch 

UBND huyện Si Ma Cai

 0978494396

02143796016

hvduong-simacai@laocai.gov.vn

      28             

Tô Ngọc Liễn

Chủ tịch

UBND huyện Bảo Yên

  0977883883

 

tnlien-baoyen@laocai.gov.vn

      29             

Vũ Hồng Phương

Chủ tịch 

UBND huyện Văn Bàn

 0982.500.898

02143882123

vhphuong-vanban@laocai.gov.vn

      30             

 Lê Ngọc Dương

Chủ tịch 

UBND huyện Mường Khương

 0888500999

 08 8621 4888

 lnduong-muongkhuong@laocai.gov.vn

      31             

Nguyễn Quang Bình

Chủ tịch 

UBND huyện Bát Xát

 0913287273

 

nqbinh-batxat@laocai.gov.vn

      32             

Vương Trinh Quốc

Chủ tịch 

UBND thị xã Sa Pa

 0911469389

02143871445

vtquoc-sapa@laocai.gov.vn

      33             

Hoàng Đăng Khoa

Chủ tịch

UBND thành phố Lào Cai

 0913030531

02143820067

hdkhoa-laocai@laocai.gov.vn

      34             

Nguyễn Hữu Hạnh

Giám đốc

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

 0335188988

02143872866

 

      35             

Nguyễn Việt Quang

Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh

 0983289409

02143823760

quangnvl@customs.gov.vn

      36             

Phạm Văn Đăng

Giám đốc

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

 0986477999

02143.858.199

phamdangtl

@gmail.com

      37             

Dương Hùng Yên

Viện trưởng

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

 0912205002

 

dhyen_laocai@vks.gov.vn

      38             

Vũ Trọng Cường

Giám đốc

Kho bạc Nhà nước Lào Cai

 0912157911

 

cuongvt@vst.gov.vn

     39             

Phùng Đắc Hưng

 

Cục trưởng

 

Cục Thống kê tỉnh Lào Cai

 0986243875

 

pdhungvph@gso.gov.vn

      40             

Trương Mạnh Hùng

Chủ tịch

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

 0904736666

 

 

hungtm@vca.org.vn