Danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai tháng 6/2021

STT

 

Họ tên

 

Chức vụ

 

Cơ quan

 

Số điện thoại

Thư điện tử

 

Cá nhân

Cơ quan

        1             

Phan Quốc Nghĩa

Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

0888289289

02143841010

pqnghia-ubnd@laocai.gov.vn

        2             

Vũ Hùng Dũng

Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

0889289289

02143828399

vhdung-stttt@laocai.gov.vn

        3             

Nguyễn Trí Thức

Chánh Văn phòng

Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh

 

02143842476

 

        4             

Vũ Văn Tuấn

Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

0919710979

 02143820188

vvtuan-skhcn@laocai.gov.vn

        5             

Dương Bích Nguyệt

Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

0915351775

0214 3.655.888

 

        6             

Hồ Cao Khải

Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi Trường

0913588591

 

hckhai-stnmt@laocai.gov.vn

        7             

Hà Văn Thắng

Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0913287015

 02143.844.728

hvthang-svhttdl@laocai.gov.vn

        8             

Phan Trung Bá

Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0913 360 028

 

ptba-skhdt@laocai.gov.vn

        9             

Ngô Đức Ảnh

Giám đốc

Sở Tài chính

0913287279

02143660669

ndanh-stc@laocai.gov.vn

    10             

Hoàng Quốc Hương

Giám đốc

Sở Y tế

0912857203

0214.3.824.705

hqhuong-syt@laocai.gov.vn

    11             

Lê Ngọc Quỳnh

Giám đốc

Sở Tư pháp

 0919992466

02143820809

lnquynh-stp@laocai.gov.vn

    12             

Hoàng Chí Hiền

Giám đốc

Sở Công Thương

0913360193

02143820172

hchien-sct@laocai.gov.vn

    13             

Phạm Thanh Quang

Giám đốc

Sở Ngoại vụ

0354689879

02143840017

ptquang-sngv@laocai.gov.vn

    14             

Nguyễn Văn Minh

Giám đốc

Sở Nội vụ

 0913287787

02143847289

nvminh-snv@laocai.gov.vn

    15             

Đinh Thị Hưng

Giám đốc

Sở Lao động - TB&XH

 0918 901368

02143820021

dthung-sldtbxh@laocai.gov.vn

    16             

Đỗ Văn Duy

Giám đốc

Sở Nông nghiệp & PTNT

0902.144.569

 
 

dvduy-snnptnt@laocai.gov.vn

    17             

Nguyễn Thị Hải Anh

Giám đốc

Đài Phát thanh-TH tỉnh

0912.881.027

 

 

    18             

Nguyễn Quốc Huy

Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng

0917691868

02143820064

nqhuy-sgtvtxd@laocai.gov.vn

    19             

Nguyễn Ngọc Khải

Trưởng ban

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai

0913359983

02143830202

nnkhai-bqlkkt@laocai.gov.vn

    20             

Lưu Hồng Quảng

Giám đốc

Công an tỉnh

 

0692449130

lhquang@laocai.gov.vn

    21             

Đàm Quang Vinh

Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

0986734488

02143820023

dqvinh-ttt@laocai.gov.vn

    22             

Nông Đức Ngọc

Trưởng ban

Ban Dân tộc tỉnh

0966377168

02143824912

ndngoc-bdt@laocai.gov.vn

    23             

Đinh Văn Đăng

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bắc Hà

 

02143880230

dvdang-bacha@laocai.gov.vn

    24             

Ngô Minh Quế

 Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bảo Thắng

 

 

 nmque-baothang@laocai.gov.vn

    25             

Hoàng Văn Dương

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Si Ma Cai

0978494396

02143796016

hvduong-simacai@laocai.gov.vn

   26             

Tô Ngọc Liễn

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bảo Yên

0977883883

 

tnlien-baoyen@laocai.gov.vn

    27             

Phí Công Hoan

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Văn Bàn

0912016135

02143882123

pchoan-vanban@laocai.gov.vn

    28             

Lê Ngọc Dương

Chủ tịch UBND huyện 

UBND huyện Mường Khương

 0888500999

 08 8621 4888

 lnduong-muongkhuong@laocai.gov.vn

    29             

Nguyễn Quang Bình

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bát Xát

 

 

nqbinh-batxat@laocai.gov.vn

    30             

Vương Trinh Quốc

Chủ tịch UBND thị xã

UBND thị xã Sa Pa

0911469389

02143871445

Vtquoc-sapa@laocai.gov.vn

    31             

Hoàng Đăng Khoa

Chủ tịch UBND thành phố

UBND thành phố Lào Cai

 

02143820067

hdkhoa-laocai@laocai.gov.vn

    32             

Nguyễn Hữu Hạnh

Giám đốc

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

0335188988

02143872866

 

    33             

Nguyễn Việt Quang

Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh

0983289409

02143823760

quangnvl@customs.gov.vn

    34             

Nguyễn Văn Vui

Giám đốc

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

0977911661

02143.858.199

pugialan@gmail.com

    35             

Dương Hùng Yên

Viện trưởng

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

0912205002

 

dhyen_laocai@vks.gov.vn