Bắc Hà triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn huyện Bắc Hà đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Bắc Hà quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị,
quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản địa phương

Những kết quả nổi bật

Để triển khai có hiệu quả Chương trình, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021-2025 đã được thành lập. Ban chỉ đạo đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm; Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo huyện; chỉ đạo các xã thành lập Ban Chỉ đạo xã, Ban Quản lý xã và các Ban Phát triển thôn, đảm bảo việc quản lý và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thường xuyên, liên tục nhằm  huy động sức mạnh tổng hợp từ huyện đến cơ sở, phát huy tính chủ động của người dân trong quá trình tổ chức, thực hiện Chương trình.

Tính đến hết năm 2022, 100% đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 100% trạm y tế được xây dựng kiên cố; 100% thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng; trên 98% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 96,46% người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông; 95% đồng bào DTTS được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; 93,3% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 90% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế; Trên 74,9% số trường, lớp học được xây dựng kiên cố. Công tác đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, nhất là các DTTS tại chỗ, từng bước tiến tới bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS phù hợp với tỷ lệ dân số là người DTTS ở từng địa phương.

Kết quả thực hiện chương trình đã góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện.

Triển khai 10 dự án thành phần 

Các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện năm 2023

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo đa chiều đạt 8,5%.

- Duy trì 100% đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; Trên 80% số trường, lớp học được xây dựng kiên cố; 100% trạm y tế được xây dựng kiên cố; trên 98% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; Duy trì 93,3% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 97% đồng bào DTTS được xem truyền hình và nghe đài phát thanh.

- Duy trì Tỷ lệ học sinh mẫu giáo 4 tuổi và 5 tuổi đến trường đạt 99,5%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường đạt 99,9%, học sinh trong độ tuổi học trung học cơ sở đến trường đạt 99,98%; học sinh trong độ tuổi học trung học phổ thông đạt trên 67%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt trên 90%.

- Tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; 55% phụ nữ được khám thai định kỳ; 90% phụ nữ sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự giúp đỡ của cán bộ y tế. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi) còn 16,19%, suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao/tuổi) còn 23,75%.

- 42% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu.

- Duy trì 100% thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (hoặc câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.

- Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, nhất là các DTTS tại chỗ, từng bước tiến tới bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS phù hợp với tỷ lệ dân số là người DTTS ở từng địa phương.

 

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Bắc Hà sẽ triển khai 10 dự án thành phần, đó là: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụsản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Công tác truyền thông vận động được triển khai sâu rộng đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp dân cư và người dân tộc thiểu số nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người dân tộc thiểu số, nhất là người dân tộc thiểu số nghèo.

Thu Hương

Tin Liên Quan

Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với xã Tân Thượng (huyện Văn Bàn) về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 23/5/2023, đồng chí Trần Xuân Huệ - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng các thành viên Tổ giúp việc đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Thượng về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã.

Lào Cai khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp; Quan tâm thúc đẩy sản xuất; Triển khai có hiệu quả các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại là những giải pháp được tỉnh Lào Cai đề ra nhằm đẩy mạnh sản xuất và thương mại nông sản, phát huy thế mạnh, tiềm năng, mở rộng thị...

Điểm sáng giáo dục vùng cao Y Tý

Trường mầm non Y Tý nằm trên địa bàn xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới xa xôi của huyện Bát Xát, nhưng thời gian qua đã trở thành điểm sáng nơi biên cương tổ quốc.

Tập huấn ứng dụng công nghệ số trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Sáng 16/5, tại Bưu điện tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ số trong liên kết sản xuất, thúc đẩy quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Thu hút 21 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Với nhiều chính sách ưu đãi, tỉnh Lào Cai đã thu hút được 21 dự án đầu tư mới và nâng cấp các nhà máy, cơ sở chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp, đạt 51,2% mục tiêu Đề án Phát triển nông - lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025.

Quyết liệt tập trung thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp hàng hóa

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023 của Ban Chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh diễn ra chiều 4/5.