Lào Cai có 139 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

UBND tỉnh Lào Cai vừa công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đối với 31 sản phẩm của 17 cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Trong 31 sản phẩm OCOP được công nhận có 30 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm và 01 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống; có 19 sản phẩm đánh giá mới (gồm 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 16 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao) và 12 sản phẩm đánh giá lại đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Một số sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai.

Các sản phẩm thuộc các địa phương gồm: Thành phố Lào Cai 01 sản phẩm, huyện Bát Xát 01 sản phẩm, huyện Mường Khương 01 sản phẩm, huyện Bắc Hà 03 sản phẩm, huyện Bảo Yên 08 sản phẩm, thị xã Sa Pa 08 sản phẩm, huyện Bảo Thắng 09 sản phẩm.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 139 sản phẩm nông sản đạt sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó 24 sản phẩm đạt 4 sao và 115 sản phẩm đạt 3 sao.

Hà Phương

Related Posts

Cooperatives participating in OCOP products development

Not only promoting production linkages, over the years, many cooperatives (cooperatives) in the province have actively and actively participated in the program "One commune, one product" (OCOP), contributing to improving the quality of life, improving product quality, increasing competitiveness, expanding consumption markets as well as creating motivation for cooperatives to develop.